Clausura del congreso

09 Jun 2017
14:15
Fundación Barrié

Clausura del congreso

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
Xunta de Galicia